Chiller KTK 150 kW

Wyna­jem chiller KTK 150 kW z opcją Free cool­ing | Najem urządzeń chłod­niczych Agre­gaty wody lodowej dopa­sowane pod Two­je wymagania. […]

Read Full News

Chiller Trane 1000 kW

Wyna­jem chiller Trane RTAA434 1000 kW | Najem urządzeń HVAC Agre­gaty wody lodowej wiodą­cych pro­du­cen­tów o pod­wyżs­zonej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Urządzenia, […]

Read Full News

Chiller Hyfra 80 kW

Wyna­jem chiller Hyfra 80 kW | Wyna­jem sprzę­tu HVAC Różnego rodza­ju pro­cesy chemiczne, bądź prze­mysłowe od więk­szoś­ci z Nas wyma­ga­ją stabilnej […]

Read Full News